The Botanica

104 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình

Botanica Premier

108 - 112A - 114 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình